LogoVítáme vás na oficiálních stránkách Slezského spolku geodetů. Spolek navenek vystupuje jako samosprávný a dobrovolný svazek jednotlivých členů působících v oboru zeměměřictví nebo zajímajících se o obor zeměměřictví a obory příbuzné.

Chceme Vás postupně seznamovat s aktivitami jak odborného rázu, tak s aktivitami v oblasti společenské, kulturní a sportovní.

P1080456 P1060576

Slezský spolek geodetů byl založen usnesením ustavující schůze dne 7.ledna 2014, vznik spolku byl po právní stránce završen zápisem do spolkového rejstříku dne 23.května 2014.

Přivítáme všechny Vaše objektivní a konstruktivní názory, nápady a náměty. Buďte našimi aktivními členy, zároveň mezi námi uvítáme nové zájemce o členství ve spolku a zájemce s kreativním přístupem ke spolkovému životu.

Stát se členem spolku je jednoduché, protože členství vzniká dobrovolným ústním přistoupením ke spolku, předneseným a schváleným na členské schůzi nebo písemnou přihláškou.

Náš obor sice v republikovém rozsahu představuje malý prostor, ale svým přístupem, aktivitou a iniciativou můžeme hodně změnit.

 

Výpis ze spolkového rejstříku.