Bře 082024
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2024 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 12. března 2024 na adresu sasa.strohalmova@seznam.cz.

PROGRAM 8. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.   Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.   Volba orgánů Slezského spolku geodetů

3.   Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023 – Ing. Alexandra Štrohalmová

4.   Zpráva o činnosti spolku v roce 2023 – Ing. Vilém Bojda

5.   Zpráva o MGD v roce 2023 v Sobotíně – Ing. Karel Gregor

 6. Plán akcí spolku na rok 2024 – Ing. Vilém Bojda

 7. Zřízení České komory zeměměřičů – Ing. Karel Gregor, Ing. Vilém Bojda

 8. Zprávy (různé)

 9. Diskuse

 10. Slavnostní večeře

 11. Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2024, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Ti z Vás, kteří se chtějí účastnit ve dnech 17.5.2024 – 19.5.2024 spolkového výletu na Hostýnské vrchy na chatu Troják, mohou uhradit příspěvek 1150 Kč na účastníka. Zbytek do částky 2300 Kč hradí Slezský spolek geodetů.

Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách http://www.spolekgeodetu.cz

Wielki Sczeliniec

Seminář: DTM, novela katastrální vyhlášky a Česká komora zeměměřičů

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář: DTM, novela katastrální vyhlášky a Česká komora zeměměřičů
Zář 252023
 

Ve čtvrtek 21.září 2023 se v prostorách restaurace Panský mlýn v Opavě – Kylešovicích uskutečnil odborný seminář. S problematikou digitální technické mapy účastníky seznámil ředitel odboru správy digitální mapy veřejné správy a registru územní infrastruktury, adres a nemovitostí Ing. Jiří Formánek. Dalším přednášejícím byl  vedoucí odboru metodiky ČÚZK Ing. Pavel Doubek s tématem novely katastrální vyhlášky v oblasti zeměměřických činností. Ve třetí přednášce představil Ing. Karel Gregor současný stav příprav na zahájení činnosti nově schválené České komory zeměměřičů. Seminář proběhl za účasti celkem 53 účastníků.

 

Seminář DTM a novela katastrální vyhlášky

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář DTM a novela katastrální vyhlášky
Čvn 302023
 

Vážení kolegové a kolegyně.

V loňském září jsme pořádali seminář „Fotogrammetrie ve prospěch KN“ a „Geometrické plány – právní předpisy a praxe“.

Plánovali jsme i téma související s digitální technickou mapou. Reagujeme na vaše ohlasy a nyní k tomu bude správná doba.

Dalším aktuálním tématem je novela katastrální vyhlášky. Změny v jejím textu jsou důležité a týkají se naší každodenní odborné praxe.

Jako třetí téma volíme novelu zeměměřického zákona, změny v ověřování zeměměřických činností a vznik České komory zeměměřičů.

V příloze tohoto zvacího e-mailu naleznete pozvánku a přihlášku na seminář, který se k těmto tématům uskuteční ve čtvrtek 21.9.2023.

Akci pořádáme opět v areálu minipivovaru s restaurací Panský mlýn v Opavě-Kylešovicích.

Časový rozvrh:

8:00                  prezentace

09:00 – 11:00 Digitální technické mapy

11:00 – 12:30 oběd

12:30 – 14:30 Novela katastrální vyhlášky

14:30 – 15:00 Novela zeměměřického zákona a vznik České komory zeměměřičů

15: 00              odborná diskuze.

Přednášející:

Ing. Pavel Doubek – vedoucí oddělení metodiky zeměměřictví a katastru,

Ing. Jiří Formánek – vedoucí oddělení RÚIAN.

230921 Pozvánka

 

XXVII. mezinárodní geodetické dny

 Kulturní a sportovní akce, Novinky, Odborné akce, Společenské akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XXVII. mezinárodní geodetické dny
Čvn 072023
 

Ve dnech 25.května – 27.května 2023 jsme uspořádali v zámeckém areálu Sobotín mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny. Tým Slezského spolku geodetů měl na starosti organizačně-technickou část, kulturní a společenskou část a rovněž doprovodné výlety. Pražská centrála Českého svazu geodetů a kartografů zajišťovala odbornou část, referáty a účast českých a zahraničních delegátů. Personál Resortu Sobotín svým profesionálním přístupem vytvořil neopakovatelnou atmosféru. Dle slov vedoucích všech delegací byla v letošním roce laťka nasazena hodně vysoko a to jak výběrem lokality, tak i úrovní služeb a společenského vyžití.

XXVII. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XXVII. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny
Bře 202023
 

Vážené geodetky a vážení geodeti, za Slezský spolek geodetů si Vás dovolujeme pozvat na XXVII. mezinárodní geodetické dny, které se letos uskuteční v areálu zámku Sobotín a přilehlém Resortu Sobotín. Hlavním pořadatelem je Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK). Od čtvrtka 25.května 2023 do soboty 27.května 2023 je pro účastníky připraven odborný program, sestávající z referátů problematiky katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Odborný program bude doplněn o prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. V rámci navazující společenské části se můžete seznámit s prostředím papírny ve Velkých Losinách a zámku Velké Losiny, na jehož panství se v 17.století odehrály čarodějnické procesy.

Program XXVII. Mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů zahrnuje následující okruhy v každé národní verzi:

1) Informace vedoucích představitelů rezortů – à 25 min.
2) Geodetické základy, státní bodové pole a nové technologie – à 25 min.
3) Katastr nemovitostí a Pozemkové úpravy – à 25 min.
4) Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu – à 25 min.
5) Studentské referáty – à 10 min.

V odkazu pod tímto textem naleznete podrobnější informace.

http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A133/

Po rozkliknutí odkazu naleznete v levém panelu pozvánku, program, kontakty, informace o vložném pro české účastníky a elektronickou přihlášku.

Zaregistrujte se nejpozději do 15.dubna 2023.

Vložné, prosím, uhraďte do 20.května 2023. Maximální počet účastníků je 130.

Těšíme se na Vaši účast.

Areál zámku Sobotín (foto Vilém Bojda).

 

 

 

Výroční členská schůze dne 16.března 2023

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční členská schůze dne 16.března 2023
Úno 232023
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2023 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 9. března 2023 na adresu sasa.strohalmova@cuzk.cz.

PROGRAM 7. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

 1. Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022 – Ing. Alexandra Štrohalmová

 3. Zpráva o Mezinárodních geodetických dnech (MGD) v Polsku – Ing. Karel Gregor

 4. Příprava MGD v Sobotíně – Ing. Vilém Bojda

 5. Plán akcí spolku na rok 2023 – Ing. Vilém Bojda

 6. Zprávy (různé)

 7. Diskuse

 8. Slavnostní večeře

 9. Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2023, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč. Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách: http://www.spolekgeodetu.cz

Odborný geodetický seminář – moderní fotogrammetrie a geometrické plány

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborný geodetický seminář – moderní fotogrammetrie a geometrické plány
Srp 082022
 

Slezský spolek geodetů

pořádá odborný seminář

Výsledky moderní fotogrammetrie ve prospěch katastru nemovitostí,

Geometrické plány – právní předpisy a praxe

Místo konání: sál minipivovaru s restaurací Panský mlýn v okrajové části Opavy https://www.panskymlynopava.cz/

8. 9. 2022 od 8:00 prezence

9:00 – 11:00 Využití moderní fotogrammetrie ve prospěch KN

11:10 – 11:50 prezentace společnosti Trimble

12:00 – 12:50 oběd

13:00 – 15:00 Geometrické plány – právní předpisy a praxe

od 15:00         odborná diskuze 

Seminář je určen především pro odbornou geodetickou veřejnost.

Po ukončení semináře pro zájemce možnost prohlídky minipivovaru s degustací.
Celý článek »

Seminář RÚIAN 2022

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář RÚIAN 2022
Kvě 312022
 

Od posledního semináře v roce 2019 již uplynuly tři roky a náš původní plán pokračovat v seminářích ve dvouletých intervalech vzal za své. Uzavření společnosti se víceméně u každého jedince projevilo negativně. A tak při možnosti po třech letech znovu tento seminář uspořádat jsme ani chvíli neváhali. Seminář RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) je především určen účastníkům  z řad zaměstnanců obecních úřadů a stavebních úřadů. Letošního semináře se účastnilo celkem 42 zájemců. Poděkování patří našim přednášejícím Ing. Haně Gubániové a Ing. Jiřímu Formánkovi, kteří jsou aktivní v legislativním procesu, a tím jejich přednes vykazoval znaky fundovanosti a aktuálnosti. Seminář proběhl v úterý 17.května 2022 v budově Stavebního bytového družstva v Opavě na ul. U Cukrovaru.

Seminář RÚIAN

Seminář RÚIAN

Zápis z 6.výroční schůze SSG

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z 6.výroční schůze SSG
Dub 262022
 

 

Zápis z 6. výroční schůze Slezského spolku geodetů

ze dne 31. března 2022 v restauraci Terasa

Program:

 1. Zahájení členské schůze v 16:00 – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

Přivítání a návrh programu schůze.

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021 – Ing. Alexandra Štrohalmová (Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1)

 1. Zpráva o vývoji pořádání MGD, delegáti na MGD v Polsku, informace o přípravě MGD 2023 v Sobotíně – Ing. Karel Gregor

 1. Plán akcí spolku na rok 2022 – Ing. Vilém Bojda

  1. Akce roku 2021

   1. Kolem Moravice do Moravice aneb Putování malých i velkých geodetů – 18. 9. 2021

   2. Zájezd Lukov – 15.-17.10.2021

  2. Připravované akce na rok 2022

   1. Seminář RÚIAN – 17.5.2022 – Ing. Formánek, Ing Gubániová

   2. Seminář pro geodetickou veřejnost – Ing. Václav Šafář, Ing.Petr Polák – podzim 2022

   3. Pochod Kolem Moravice do Moravice – podzim 2022

 1. Zprávy (různé)

  1. Návrhy přijetí nových členů SSG  Ing. Lenky Gregorové, Světlany Paškové, JUDr. Marcely Staniczkové, Evy Výtiskové: návrhy byly postupně jednomyslně odsouhlaseny.

  2. O ukončení členství požádala Ing. Daniela Složilová. Odsouhlaseno.

 1. Diskuse

 1. Slavnostní večeře

 1. Ukončení členské schůze – 19:00

Bře 112022
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte, abychom Vás pozvali po delší době na (odloženou) výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 24. března 2022 na adresu sasa.strohalmova@cuzk.cz.

PROGRAM 6. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.     Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.     Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021 – Ing. Alexandra Štrohalmová

3.   Zpráva o vývoji pořádání MGD, delegáti na MGD v Polsku – Ing. Karel Gregor

4.   Návrh úpravy činnosti spolku

5.     Plán akcí spolku na rok 2022 – Ing. Vilém Bojda

6.     Zprávy (různé)

7.     Diskuse

8.    Slavnostní večeře

9.    Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2022, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách: http://www.spolekgeodetu.cz/

Logo SSG-color.jpg