Bře 082024
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2024 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 12. března 2024 na adresu sasa.strohalmova@seznam.cz.

PROGRAM 8. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.   Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.   Volba orgánů Slezského spolku geodetů

3.   Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023 – Ing. Alexandra Štrohalmová

4.   Zpráva o činnosti spolku v roce 2023 – Ing. Vilém Bojda

5.   Zpráva o MGD v roce 2023 v Sobotíně – Ing. Karel Gregor

 6. Plán akcí spolku na rok 2024 – Ing. Vilém Bojda

 7. Zřízení České komory zeměměřičů – Ing. Karel Gregor, Ing. Vilém Bojda

 8. Zprávy (různé)

 9. Diskuse

 10. Slavnostní večeře

 11. Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2024, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Ti z Vás, kteří se chtějí účastnit ve dnech 17.5.2024 – 19.5.2024 spolkového výletu na Hostýnské vrchy na chatu Troják, mohou uhradit příspěvek 1150 Kč na účastníka. Zbytek do částky 2300 Kč hradí Slezský spolek geodetů.

Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách http://www.spolekgeodetu.cz

Wielki Sczeliniec

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)