Čvc 012024
 

Zápis z 8. výroční schůze Slezského spolku geodetů (SSG) ze dne 21. března 2024                                                 místo konání: salónek restaurace Na Terase

Program:

 1. Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

Přivítání a návrh programu schůze

 1. Volba orgánů Slezského spolku geodetů

V rámci tohoto bodu byl jednomyslně odsouhlasen nezměněný stav obsazení jednotlivých orgánů SSG takto:

Statutární orgán

Předseda                                              Ing. Vilém Bojda

Místopředseda                                    Ing. Karel Gregor

Výbor

Předseda                                              Ing. Vilém Bojda

Místopředseda                                    Ing. Karel Gregor

Ing. Anna Zemanová

Ing. Alexandra Štrohalmová

Ing. Miroslav Tarajčák

Kontrolní komise                               Ing. Karel Novák

Ing. Michal Jašek

Ing. Roman Turowski, PhD.

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023 – Ing. Alexandra Štrohalmová

Zpráva je přílohou č. 1 – Příloha č. 1 – Hospodaření 2023.pdf

 1. Zpráva o činnosti spolku v roce 2023 – Ing. Vilém Bojda
  1. Organizace XXVII. česko-slovensko-polských mezinárodních geodetických dnů
  2. Pořádání odborného semináře Digitální technické mapy a novela katastrální vyhlášky v oblasti zeměměřických činností
  3. Pořádání 8. ročníku turistického pochodu Kolem Moravice do Moravice aneb Putování malých i velkých geodetů
  4. Turistický třídenní výlet do oblasti Bílých Karpat – Lopeník
 1. K bodu 4. a. – Zpráva o MGD v roce 2023 v Sobotíně – Ing. Karel Gregor
 1. Plán akcí spolku na rok 2024 – Ing. Vilém Bojda
  1. Turistický třídenní zájezd do oblasti Hostýnských vrchů – Chata na Trojáku
  2. Pořádání dvou odborných seminářů, a to na téma RÚIAN a ISÚI a DMVS (digitální mapa veřejné správy a digitální technická mapa)
 1. Zřízení České komory zeměměřičů – Ing. Karel Gregor

Ustavující sněm 11. 12. 2023

Působnost komory: udělování, odnímání a pozastavování autorizací, vedení rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů, organizování autorizační zkoušky, vedení disciplinárních řízení, zajišťování odborného vzdělávání, apod.  Informace na https://www.ckz.cz/

 1. Zprávy a diskuse

Na vědomí byla vzata žádost Ing. Rudolfa Čančíka o ukončení členství v SSG

Předseda poděkoval všem organizátorům XXVII. ČSP MGD

 1. Po slavnostní večeři byla 8. výroční členská schůze ukončena.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Hospodaření 2023.pdf

Příloha č. 2 – 2024_Seznam_SSG_prezenčka.pdf

Příloha č. 3 – 2024_Seznam_SSG_příspěvky.pdf

Zapsala: Ing. Anna Zemanová

Příloha č. 1 – Hospodaření 2023

Příloha č. 2 – 2024_Seznam_SSG_prezenčka

Příloha č. 3 – 2024_Seznam_SSG_příspěvky

 Zanechat komentář

(vyžadováno)

(vyžadováno)