Bře 202023
 

Vážené geodetky a vážení geodeti, za Slezský spolek geodetů si Vás dovolujeme pozvat na XXVII. mezinárodní geodetické dny, které se letos uskuteční v areálu zámku Sobotín a přilehlém Resortu Sobotín. Hlavním pořadatelem je Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK). Od čtvrtka 25.května 2023 do soboty 27.května 2023 je pro účastníky připraven odborný program, sestávající z referátů problematiky katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Odborný program bude doplněn o prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. V rámci navazující společenské části se můžete seznámit s prostředím papírny ve Velkých Losinách a zámku Velké Losiny, na jehož panství se v 17.století odehrály čarodějnické procesy.

Program XXVII. Mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů zahrnuje následující okruhy v každé národní verzi:

1) Informace vedoucích představitelů rezortů – à 25 min.
2) Geodetické základy, státní bodové pole a nové technologie – à 25 min.
3) Katastr nemovitostí a Pozemkové úpravy – à 25 min.
4) Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu – à 25 min.
5) Studentské referáty – à 10 min.

V odkazu pod tímto textem naleznete podrobnější informace.

http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A133/

Po rozkliknutí odkazu naleznete v levém panelu pozvánku, program, kontakty, informace o vložném pro české účastníky a elektronickou přihlášku.

Zaregistrujte se nejpozději do 15.dubna 2023.

Vložné, prosím, uhraďte do 20.května 2023. Maximální počet účastníků je 130.

Těšíme se na Vaši účast.

Areál zámku Sobotín (foto Vilém Bojda).

 

 

 

Výroční členská schůze dne 16.března 2023

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční členská schůze dne 16.března 2023
Úno 232023
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2023 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 9. března 2023 na adresu sasa.strohalmova@cuzk.cz.

PROGRAM 7. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

 1. Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022 – Ing. Alexandra Štrohalmová

 3. Zpráva o Mezinárodních geodetických dnech (MGD) v Polsku – Ing. Karel Gregor

 4. Příprava MGD v Sobotíně – Ing. Vilém Bojda

 5. Plán akcí spolku na rok 2023 – Ing. Vilém Bojda

 6. Zprávy (různé)

 7. Diskuse

 8. Slavnostní večeře

 9. Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2023, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč. Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách: http://www.spolekgeodetu.cz

7.ročník geodetického pochodu Kolem Moravice ve fotografiích

 Kulturní a sportovní akce, Novinky, Společenské akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7.ročník geodetického pochodu Kolem Moravice ve fotografiích
Zář 192022
 

V sobotu se počasí konečně uklidnilo a projevilo svoji vlídnější podobu. A protože houby rostly na každém kousku lesa i u cest, využili poutníci tuto příležitost k obohacení jídelníčku. To hlavní se odehrálo na trasách 6 km, 11 km a 15 km a potom samozřejmě v cíli. Přátelské rozhovory, dětské hry, táborák, daňčí guláš, špekáčky a ochutnávka pití.

Fotografoval Jiří Hajduk.

                        

 

Zář 022022
 

7. ročník turistického pochodu Kolem Moravice do Moravice aneb Putování malých i velkých geodetů

Sraz v sobotu 17. září 2022 v 9:30 hodin. Účastníci jedoucí vlastním dopravním prostředkem budou očekáváni v Moravici v parčíku u kostela (možnost parkování je u sběrného dvora vlevo u kapličky ve směru od Opavy Pro ty, kdo nevyužijí vlastní dopravu, je pro příjezd na místo konání alternativou pravidelná linka Bus 247 (902247 201) s odjezdem od Východního nádraží v 8:15 hod. s příjezdem do Moravice v 9:13 hod.

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/vysledky/?date=17.09.2022&time=07:00&f=Opava&fc=1&t=Moravice&tc=1

Start pochodu v 9:45 hod. v Moravici v parčíku u kostela. Předpokládaný příchod do cíle na Hůrku v rozmezí 11:00 až 14:00 hodin. Vyhlášení soutěží, předání suvenýrů a ukončení mezi 14:30 až 15:00 hodin. Účastníci s vlastní dopravou mohou následně odjet kdykoliv. Pravidelná autobusová linka Bus 247 (902247 206) odjíždí z Moravice v 16:35.

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/vysledky/?date=17.09.2022&time=15:00&f=Moravice&fc=1&t=Opava&tc=1

Připravili jsme pro Vás 3 trasy (mapka bude k dispozici na startu):

15 km = Moravice – parčík za kostelem, po silnici ve směru na Melč. Na konci obce odbočíte na zpevněnou cestu přibližně východním směrem k rozcestí k nově budovaným větrným elektrárnám. Z rozcestí pokračujete po travnaté cestě podél okraje lesa k potoku Meleček, kde na rozcestí narazíte na kontrolu č. 1. Zde odbočuje trasa 6 km. Vy pokračujete přibližně 200 m podél potoka a poté odbočíte doprava na zpočátku štěrkovou a později zpevněnou cestu jižním směrem. Než dojdete k silnici z Melče do Moravice, odbočíte přibližně 200 m před silnicí vlevo po travnaté záhumení cestě k zemědělskému areálu v Melči. Ten obejdete podél oplocení a po zpevněné cestě půjdete dále severním směrem k nádrži na potoku Meleček. Zde končí zpevněná cesta. Neodbočíte k nádrži, ale budete pokračovat severním směrem do kopce po travnaté cestě k větrné elektrárně. U ní přejdete zpevněnou plochu a budete pokračovat po zpevněné cestě stále severním směrem 400 m k jejímu ohybu na okraji lesa, kde narazíte na kontrolu č. 2. Zde odbočíte vlevo a budete pokračovat po žluté turistické značce 500 m západním směrem. Pozor, až na třetím rozcestí v nejnižším místě úžlabí odbočíte po štěrkem zpevněné lesní cestě z kopce dolů severním směrem 900 m severním směrem k turistickému přístřešku a bodu záchrany OP 030. Odtud pokračujete stále po této cestě ještě 1,2 km, projdete okolo odbočky vpravo k hájovně u podlesí a po 100 m na rozcestí odbočíte lesní cestou vlevo, západním směrem. Projdete okolo svatého obrázku a budete pokračovat jihozápadním směrem až na rozcestí na severozápadním okraji Životských Hor. Zde vás bude čekat kontrola č. 3. Odtud budete pokračovat po žluté turistické značce přes osadu okolo hřbitova k lesu až do místa, kde turistická značka odbočuje na jihovýchod. Zde se od značky odpojíte a budete pokračovat po travnaté cestě k jihu, překřížíte nově vybudovanou zpevněnou cestu a budete pokračovat z kopce k lesíku, kde odbočíte po vyjetých kolejích vpravo k potoku Meleček. Pokračovat budete k rybníčku na potoce. Za rybníčkem potok překročíte a po mezi po jeho pravém (jižním) břehu budete pokračovat až k hřišti na okraji Moravice. Dojdete k silnici ze Lhotky u Litultovic, zde odbočíte vlevo směrem do obce, pokračujete na křižovatku, kde odbočíte vpravo a hned za autobusovou zastávkou odbočíte u kapličky vlevo okolo sběrného místa po zpevněné cestě směrem k hůrce. Před koncem oplocení zemědělského areálu odbočíte po vyjetých kolejích do louky vpravo směrem k vodojemu a za ním cestou přes remízek dorazíte do cíle na Hůrce.

11 km = Moravice – parčík za kostelem, po silnici ve směru na Melč. Na konci obce odbočíte na zpevněnou cestu přibližně východním směrem k rozcestí k nově budovaným větrným elektrárnám. Z rozcestí pokračujete po travnaté cestě podél okraje lesa k potoku Meleček, kde na rozcestí narazíte na kontrolu č. 1. Zde odbočuje trasa 6 km. Vy pokračujete přibližně 200 m podél potoka a poté odbočíte doprava na zpočátku štěrkovou a později zpevněnou cestu jižním směrem. Než dojdete k silnici z Melče do Moravice, odbočíte přibližně 200 m před silnicí vlevo po travnaté záhumení cestě k zemědělskému areálu v Melči. Ten obejdete podél oplocení a po zpevněné cestě půjdete dále severním směrem k nádrži na potoku Meleček. Zde končí zpevněná cesta. Neodbočíte k nádrži, ale budete pokračovat severním směrem do kopce po travnaté cestě k větrné elektrárně. U ní přejdete zpevněnou plochu a budete pokračovat po zpevněné cestě stále severním směrem 400 m k jejímu ohybu na okraji lesa, kde narazíte na kontrolu č. 2. Zde odbočíte vlevo a budete pokračovat po žluté turistické značce 1800 m západním směrem až na okraj lesa. Zde odbočíte po travnaté cestě vlevo, překřížíte nově vybudovanou zpevněnou cestu a budete pokračovat z kopce k lesíku, kde odbočíte po vyjetých kolejích vpravo k potoku Meleček. Pokračovat budete k rybníčku na potoce. Za rybníčkem potok překročíte a po mezi po jeho pravém (jižním) břehu budete pokračovat až k hřišti na okraji Moravice. Dojdete k silnici ze Lhotky u Litultovic, zde odbočíte vlevo směrem do obce, pokračujete na křižovatku, kde odbočíte vpravo a hned za autobusovou zastávkou odbočíte u kapličky vlevo okolo sběrného místa po zpevněné cestě směrem k hůrce. Před koncem oplocení zemědělského areálu odbočíte po vyjetých kolejích do louky vpravo směrem k vodojemu a za ním cestou přes remízek dorazíte do cíle na Hůrce.

6 km = Moravice – parčík za kostelem, po silnici ve směru na Melč. Na konci obce odbočíte na zpevněnou cestu přibližně východním směrem k rozcestí k nově budovaným větrným elektrárnám. Z rozcestí pokračujete po travnaté cestě podél okraje lesa k potoku Meleček, kde na rozcestí narazíte na kontrolu č. 1.. U kontroly odbočíte po lesní cestě na severozápad. Po 300 m na okraji lesíku odbočíte vlevo po vyjetých kolejích vpravo k potoku Meleček. Pokračovat budete k rybníčku na potoce. Za rybníčkem potok překročíte a po mezi po jeho pravém (jižním) břehu budete pokračovat až k hřišti na okraji Moravice. Dojdete k silnici ze Lhotky u Litultovic, zde odbočíte vlevo směrem do obce, pokračujete na křižovatku, kde odbočíte vpravo a hned za autobusovou zastávkou odbočíte u kapličky vlevo okolo sběrného místa po zpevněné cestě směrem k hůrce. Před koncem oplocení zemědělského areálu odbočíte po vyjetých kolejích do louky vpravo směrem k vodojemu a za ním cestou přes remízek dorazíte do cíle na Hůrce.

Očekáváme Vás na třech organizovaných kontrolách, označených čísly (viz mapka):

 1. kontrola č. 1 pro trasy 6, 11 a 15 km Karel 728 667 860 a Saša 603 545 158

 2. kontrola č. 2 pro trasy 11 a 15 km Mirek 602 586 163 a Zdena 730 547 328

 3. kontrola č. 3 pro trasu 15 km L. Brůžička 604 232 531 a i. Stoklasa 603 214 461

Na kontrolách bude malé občerstvení (pití, sladkost). Hlavní občerstvení v cíli (guláš, špekáčky, káva, čaj, tekutiny).

Doporučené vybavení: dobrá nálada, namasírované svaly, vhodné turistické oblečení, pevné boty, větrovka, pláštěnka, turistické hole, opalovací krém, sluneční brýle, pokrývka hlavy, náplasti, zdravotní ochranné prostředky, repelentem ošetřené končetiny atd. Dle zvyku trampů doporučujeme vzít lžíci na guláš.

Trasa pochodu povede lesem, polem, přes potok, po silnici či místní komunikaci, a proto dbejte na bezpečnost svou a svých dětí, popř. čtyřnohých kamarádů.

V cíli se uskuteční soutěže pro (ještě neutahané) děti i pro (ještě mohoucí) dospělé. Poněvadž puchýře a drobné oděrky se zahojí, v upomínku na putování každý obdrží medaili a pamětní list.

startovné 120 Kč dospělí / 50 Kč jejich děti

Telefonické spojení v případě nouze:

start – cíl = Milena 604 232 514 a Vilém 604 254 244, Jana 603 760 181

správce občerstvení na Hůrce = Jana 603 760 181

Účast na pochodu je na vlastní odpovědnost a účast dětí pouze v doprovodu dospělé osoby. Pochodu zdar!!!

Mapa s trasami pochodu:

Moravice_2022 final

 

Odborný geodetický seminář – moderní fotogrammetrie a geometrické plány

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborný geodetický seminář – moderní fotogrammetrie a geometrické plány
Srp 082022
 

Slezský spolek geodetů

pořádá odborný seminář

Výsledky moderní fotogrammetrie ve prospěch katastru nemovitostí,

Geometrické plány – právní předpisy a praxe

Místo konání: sál minipivovaru s restaurací Panský mlýn v okrajové části Opavy https://www.panskymlynopava.cz/

8. 9. 2022 od 8:00 prezence

9:00 – 11:00 Využití moderní fotogrammetrie ve prospěch KN

11:10 – 11:50 prezentace společnosti Trimble

12:00 – 12:50 oběd

13:00 – 15:00 Geometrické plány – právní předpisy a praxe

od 15:00         odborná diskuze 

Seminář je určen především pro odbornou geodetickou veřejnost.

Po ukončení semináře pro zájemce možnost prohlídky minipivovaru s degustací.
Celý článek »

Seminář RÚIAN 2022

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář RÚIAN 2022
Kvě 312022
 

Od posledního semináře v roce 2019 již uplynuly tři roky a náš původní plán pokračovat v seminářích ve dvouletých intervalech vzal za své. Uzavření společnosti se víceméně u každého jedince projevilo negativně. A tak při možnosti po třech letech znovu tento seminář uspořádat jsme ani chvíli neváhali. Seminář RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) je především určen účastníkům  z řad zaměstnanců obecních úřadů a stavebních úřadů. Letošního semináře se účastnilo celkem 42 zájemců. Poděkování patří našim přednášejícím Ing. Haně Gubániové a Ing. Jiřímu Formánkovi, kteří jsou aktivní v legislativním procesu, a tím jejich přednes vykazoval znaky fundovanosti a aktuálnosti. Seminář proběhl v úterý 17.května 2022 v budově Stavebního bytového družstva v Opavě na ul. U Cukrovaru.

Seminář RÚIAN

Seminář RÚIAN

Brušperská padesátka – 21. května 2022

 Kulturní a sportovní akce, Novinky  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Brušperská padesátka – 21. května 2022
Kvě 042022
 

Geodetický pochod Kolem Moravice do Moravice letos bude, ale předtím ještě máme možnost se zúčastnit podobné akce v Brušperku. Prostřednictvím spřátelených pořadatelů jsme byli, jako členové Slezského spolku geodetů, vybídnuti k účasti v turistickém pochodu Brušperská padesátka, jehož první ročník proběhl již v roce 1971. Po padesáti letech se zakládající pořadatelé rozhodli navázat na bývalou tradici, v minulých letech přerušenou. Trasy pochodu jsou na 10 km a 20 km. Symbolické startovné je stanoveno podle délky trasy na 10 Kč a 20 Kč. Občerstvení a kulturní program je zajištěn. Start je na brušperském náměstí v sobotu 21.května 2022 v 9.00 hod., registrace bude probíhat od 8.00 hod. Doprava do Brušperka je ve vlastní režii. Počet účastníků není omezen. Srdečně vás zveme.

Brušperská padesátka

Zápis z 6.výroční schůze SSG

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z 6.výroční schůze SSG
Dub 262022
 

 

Zápis z 6. výroční schůze Slezského spolku geodetů

ze dne 31. března 2022 v restauraci Terasa

Program:

 1. Zahájení členské schůze v 16:00 – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

Přivítání a návrh programu schůze.

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021 – Ing. Alexandra Štrohalmová (Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1)

 1. Zpráva o vývoji pořádání MGD, delegáti na MGD v Polsku, informace o přípravě MGD 2023 v Sobotíně – Ing. Karel Gregor

 1. Plán akcí spolku na rok 2022 – Ing. Vilém Bojda

  1. Akce roku 2021

   1. Kolem Moravice do Moravice aneb Putování malých i velkých geodetů – 18. 9. 2021

   2. Zájezd Lukov – 15.-17.10.2021

  2. Připravované akce na rok 2022

   1. Seminář RÚIAN – 17.5.2022 – Ing. Formánek, Ing Gubániová

   2. Seminář pro geodetickou veřejnost – Ing. Václav Šafář, Ing.Petr Polák – podzim 2022

   3. Pochod Kolem Moravice do Moravice – podzim 2022

 1. Zprávy (různé)

  1. Návrhy přijetí nových členů SSG  Ing. Lenky Gregorové, Světlany Paškové, JUDr. Marcely Staniczkové, Evy Výtiskové: návrhy byly postupně jednomyslně odsouhlaseny.

  2. O ukončení členství požádala Ing. Daniela Složilová. Odsouhlaseno.

 1. Diskuse

 1. Slavnostní večeře

 1. Ukončení členské schůze – 19:00

Bře 112022
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte, abychom Vás pozvali po delší době na (odloženou) výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 24. března 2022 na adresu sasa.strohalmova@cuzk.cz.

PROGRAM 6. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.     Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.     Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021 – Ing. Alexandra Štrohalmová

3.   Zpráva o vývoji pořádání MGD, delegáti na MGD v Polsku – Ing. Karel Gregor

4.   Návrh úpravy činnosti spolku

5.     Plán akcí spolku na rok 2022 – Ing. Vilém Bojda

6.     Zprávy (různé)

7.     Diskuse

8.    Slavnostní večeře

9.    Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2022, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách: http://www.spolekgeodetu.cz/

Logo SSG-color.jpg

Zář 092021
 

Geodetický pochod Kolem Moravice do Moravice

Po dvou letech vynucené nečinnosti Vás, geodetky, geodeti, rodinní příslušníci a přátelé, zveme na 6. ročník turistického pochodu geodetů. Tato akce je pokračováním dřívějšího pochodu „Jdi do Háje“, který jsme v dobách, kdy naše děti byly malé, pořádali v takřka shodném složení. Snažíme se navázat na přátelskou atmosféru dřívějšího pochodu, jehož trasu jsme z důvodu zintenzivnění automobilového provozu z Hrabyně na Ostravu přeložili do klidnějšího prostředí v okolí obce Moravice.

Termín letošního ročníku jsme stanovili na sobotu 18. září 2021. Doprava bude zajištěna autobusem z parkoviště u zimního stadionu v Opavě. Sraz na parkovišti bude v 7.30 hod. Autobus do Moravice odjíždí v 7:45 hodin od zimního stadionu. Autobus jede přes Hradec nad Moravicí, kde je možné přistoupit.

Prezentace proběhne od 8:30 do 9:00 hodin v parku za moravickým kostelem. Letos jsme pro vás připravili tři trasy v délce 8 km, 11 km a  a 13 km. Pochod bude odstartován v 9:15 hodin. Trasy pochodu si prohlédněte na připojené mapě v odkazu (geo2021) na konci článku. Na tomto místě naleznete rovněž propozice se stručným popisem jednotlivých tras. Na trase vás budou na kontrolách čekat pořadatelé s občerstvením a povzbuzujícím úsměvem. V cíli na Hůrce se občerstvíte tradičním gulášem, pobavíte se a pro děti budou připravené zábavnou formou hry.

Důležité upozornění: Účast na pochodu je na vlastní odpovědnost a pro děti do 15-ti let je nutný doprovod odpovědné dospělé osoby. Děkujeme za pochopení. V autobuse, prosím, dodržujte platná vládní doporučení.

Návrat do Opavy je zajištěn opět sjednaným autobusem, společný odjezd je stanoven na dobu kolem 15.30 hodin.

Těšíme se na Vaší účast.

   

Mapa: geo2021

Propozice zde: 2021_09_17 Propozice_2021_final