Vilém Bojda

Čvc 012024
 

Zápis z 8. výroční schůze Slezského spolku geodetů (SSG) ze dne 21. března 2024                                                 místo konání: salónek restaurace Na Terase

Program:

 1. Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

Přivítání a návrh programu schůze

 1. Volba orgánů Slezského spolku geodetů

V rámci tohoto bodu byl jednomyslně odsouhlasen nezměněný stav obsazení jednotlivých orgánů SSG takto:

Statutární orgán

Předseda                                              Ing. Vilém Bojda

Místopředseda                                    Ing. Karel Gregor

Výbor

Předseda                                              Ing. Vilém Bojda

Místopředseda                                    Ing. Karel Gregor

Ing. Anna Zemanová

Ing. Alexandra Štrohalmová

Ing. Miroslav Tarajčák

Kontrolní komise                               Ing. Karel Novák

Ing. Michal Jašek

Ing. Roman Turowski, PhD.

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023 – Ing. Alexandra Štrohalmová

Zpráva je přílohou č. 1 – Příloha č. 1 – Hospodaření 2023.pdf

 1. Zpráva o činnosti spolku v roce 2023 – Ing. Vilém Bojda
  1. Organizace XXVII. česko-slovensko-polských mezinárodních geodetických dnů
  2. Pořádání odborného semináře Digitální technické mapy a novela katastrální vyhlášky v oblasti zeměměřických činností
  3. Pořádání 8. ročníku turistického pochodu Kolem Moravice do Moravice aneb Putování malých i velkých geodetů
  4. Turistický třídenní výlet do oblasti Bílých Karpat – Lopeník
 1. K bodu 4. a. – Zpráva o MGD v roce 2023 v Sobotíně – Ing. Karel Gregor
 1. Plán akcí spolku na rok 2024 – Ing. Vilém Bojda
  1. Turistický třídenní zájezd do oblasti Hostýnských vrchů – Chata na Trojáku
  2. Pořádání dvou odborných seminářů, a to na téma RÚIAN a ISÚI a DMVS (digitální mapa veřejné správy a digitální technická mapa)
 1. Zřízení České komory zeměměřičů – Ing. Karel Gregor

Ustavující sněm 11. 12. 2023

Působnost komory: udělování, odnímání a pozastavování autorizací, vedení rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů, organizování autorizační zkoušky, vedení disciplinárních řízení, zajišťování odborného vzdělávání, apod.  Informace na https://www.ckz.cz/

 1. Zprávy a diskuse

Na vědomí byla vzata žádost Ing. Rudolfa Čančíka o ukončení členství v SSG

Předseda poděkoval všem organizátorům XXVII. ČSP MGD

 1. Po slavnostní večeři byla 8. výroční členská schůze ukončena.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Hospodaření 2023.pdf

Příloha č. 2 – 2024_Seznam_SSG_prezenčka.pdf

Příloha č. 3 – 2024_Seznam_SSG_příspěvky.pdf

Zapsala: Ing. Anna Zemanová

Příloha č. 1 – Hospodaření 2023

Příloha č. 2 – 2024_Seznam_SSG_prezenčka

Příloha č. 3 – 2024_Seznam_SSG_příspěvky

Kvě 032024
 

Vážení členové spolku,

minulé roky jsme se účastnili turistického pochodu Brušperská retro padesátka. Letos tento pochod startuje v sobotu 25.května 2024 od 8:00 – 9:00 hod. na náměstí v Brušperku. V případě, že někdo projeví zájem, dejte vědět v aplikaci WhatsApp – Výlety. Trasy 10 km a 20 km (padesátka se už nechodí). Dopravu si účastníci zajišťují vlastními silami. Chutné občerstvení s pitným režimem zajištěno pořadateli na trase i v cíli. Parkování u stadionu SK Brušperk na ul. Sportovní (za restaurací U Hynečků).

Odkaz na oficiální stránky akce:

https://www.brusperk-mesto.cz/aktualne/kalendar-akci/brusperska-padesatka-retro-1349_508cs.html

Vilém Bojda.

Bře 082024
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2024 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 12. března 2024 na adresu sasa.strohalmova@seznam.cz.

PROGRAM 8. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.   Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.   Volba orgánů Slezského spolku geodetů

3.   Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023 – Ing. Alexandra Štrohalmová

4.   Zpráva o činnosti spolku v roce 2023 – Ing. Vilém Bojda

5.   Zpráva o MGD v roce 2023 v Sobotíně – Ing. Karel Gregor

 6. Plán akcí spolku na rok 2024 – Ing. Vilém Bojda

 7. Zřízení České komory zeměměřičů – Ing. Karel Gregor, Ing. Vilém Bojda

 8. Zprávy (různé)

 9. Diskuse

 10. Slavnostní večeře

 11. Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2024, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Ti z Vás, kteří se chtějí účastnit ve dnech 17.5.2024 – 19.5.2024 spolkového výletu na Hostýnské vrchy na chatu Troják, mohou uhradit příspěvek 1150 Kč na účastníka. Zbytek do částky 2300 Kč hradí Slezský spolek geodetů.

Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách http://www.spolekgeodetu.cz

Wielki Sczeliniec

Led 012024
 

Vážení členové a přátele spolku,

do nového roku 2024 Vám přeji zdraví, pohodu v rodině, hodně přátel a permanentní usměvavou náladu. A také další úspěšné spolkové akce v novém roce. To Vám přeje vedení spolku.

Raduň 30.12.2023

Vršovice 30.12.2023

Zář 262023
 

V sobotu 23.září 2023 se geodeti již poosmé vydali na trasu pochodu kolem Moravice. S ohledem na předpověď počasí nedosahovala účast početnosti minulých let, ale zdravé turistické jádro se nenechalo odradit. Dobrou náladu účastníkům nezkazilo ani chvilkové mrholení a krátký drobný deštík. Trasu pochodu zvládli všichni poutníci s přehledem a tentokráte ani nikdo nezabloudil. V cíli byl připraven zvěřinový guláš a špekáčky, při jejichž opékání byla příležitost k ohřátí u ohně. Pořadatelé tímto děkují všem poutníkům za účast.

Seminář: DTM, novela katastrální vyhlášky a Česká komora zeměměřičů

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář: DTM, novela katastrální vyhlášky a Česká komora zeměměřičů
Zář 252023
 

Ve čtvrtek 21.září 2023 se v prostorách restaurace Panský mlýn v Opavě – Kylešovicích uskutečnil odborný seminář. S problematikou digitální technické mapy účastníky seznámil ředitel odboru správy digitální mapy veřejné správy a registru územní infrastruktury, adres a nemovitostí Ing. Jiří Formánek. Dalším přednášejícím byl  vedoucí odboru metodiky ČÚZK Ing. Pavel Doubek s tématem novely katastrální vyhlášky v oblasti zeměměřických činností. Ve třetí přednášce představil Ing. Karel Gregor současný stav příprav na zahájení činnosti nově schválené České komory zeměměřičů. Seminář proběhl za účasti celkem 53 účastníků.

 

8.ročník pochodu geodetů Kolem Moravice do Moravice

 Kulturní a sportovní akce, Novinky, Společenské akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 8.ročník pochodu geodetů Kolem Moravice do Moravice
Zář 122023
 

Vážení příznivci, kolegyně a kolegové.

Dáváme vám na vědomí, že v sobotu dne 23. 9. 2023 pořádá Slezský spolek geodetů (SSG) již 8. ročník hromadného putování kolem Moravice.

Bližší informace budou rozeslány přibližně 7 dní před pochodem.

Prezentace u altánku za kostelem od 8:30 – 9:30 hod.

Start pochodu proběhne v 9:45 hod.

Svůj zájem zúčastnit se akce můžete sdělit již od této chvíle (nejpozději do 15. 9.) Alexandře Štrohalmové na adresu sasa.strohalmova@cuzk.cz.

Odpovědnost za děti mají rodiče nebo jejich doprovod.

Za SSG Vilém Bojda bojda@mikroarea.cz

Karel Gregor karel.gregor@cuzk.cz

Anna Zemanová opazem0909@gmail.com

Přílohy: mapa trasy pochodu a propozice.

2023_Mapka 2023_Propozice

Andorra lanovkou

 Kulturní a sportovní akce, Novinky, Společenské akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Andorra lanovkou
Srp 272023
 

Andorra výstup 4

 Kulturní a sportovní akce, Novinky, Společenské akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Andorra výstup 4
Srp 272023
 

Andorra la Vella

 Kulturní a sportovní akce, Novinky, Společenské akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Andorra la Vella
Srp 272023