Bře 202023
 

Vážené geodetky a vážení geodeti, za Slezský spolek geodetů si Vás dovolujeme pozvat na XXVII. mezinárodní geodetické dny, které se letos uskuteční v areálu zámku Sobotín a přilehlém Resortu Sobotín. Hlavním pořadatelem je Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK). Od čtvrtka 25.května 2023 do soboty 27.května 2023 je pro účastníky připraven odborný program, sestávající z referátů problematiky katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Odborný program bude doplněn o prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. V rámci navazující společenské části se můžete seznámit s prostředím papírny ve Velkých Losinách a zámku Velké Losiny, na jehož panství se v 17.století odehrály čarodějnické procesy.

Program XXVII. Mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů zahrnuje následující okruhy v každé národní verzi:

1) Informace vedoucích představitelů rezortů – à 25 min.
2) Geodetické základy, státní bodové pole a nové technologie – à 25 min.
3) Katastr nemovitostí a Pozemkové úpravy – à 25 min.
4) Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu – à 25 min.
5) Studentské referáty – à 10 min.

V odkazu pod tímto textem naleznete podrobnější informace.

http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A133/

Po rozkliknutí odkazu naleznete v levém panelu pozvánku, program, kontakty, informace o vložném pro české účastníky a elektronickou přihlášku.

Zaregistrujte se nejpozději do 15.dubna 2023.

Vložné, prosím, uhraďte do 20.května 2023. Maximální počet účastníků je 130.

Těšíme se na Vaši účast.

Areál zámku Sobotín (foto Vilém Bojda).

 

 

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.