Kvě 192019
 

V pátek dopoledne, den před pochodem, se vydáváme vyznačit pochodovou trasu. Slunce se usmívá, cesta ubíhá, a najednou nám zkříží cestu divoké prase. Chvilkový oční kontakt na vzdálenost asi 20 m a po chvíli divočák mizí. Cestou ještě potkáváme čtyři srnky, ale jak se rychle objevily, tak rychle mizí. Po návratu domů večer ovšem přichází bouřka. Začínáme se modlit, třebaže předpověď počasí byla příznivá.

Sobotní ráno nám ovšem připravilo příjemné překvapení. Modrá obloha a hřejivé slunce, které vydrželo až do večera. Letošního ročníku se účastnilo 47 putujících geodetů s rodinnými příslušníky, malými i velkými. Start proběhl jako obvykle v parčíku za moravickým kostelem. Trasy probíhaly okolím obce Moravice a obce Melč. V úseku s výhledem na řeku Moravici bylo možné zahlédnout vodáky, slavící na všech možných plavidlech otevření řek. Z barev převládala na polích oslnivá žlutá, napovídající, že řepky do benzínu bude (zatraceně) dost.

Do cíle dorazili všichni bez úhony a u všech jsem viděl úsměv na tváři. V místě cíle, na Hůrce, pak pro všechny účastníky byl připraven guláš a jiné občerstvení. Následovaly hry pro děti, které připravila Saša a poté přišlo na řadu opékání špekáčků. Odpoledne kvapem ubíhalo, a tak než nastal čas odjezdu, byli účastníci odměněni pamětním listem, vlaječkou a přívěškem ve tvaru symbolu pochodu – botou se žralokem.

Děkuji tímto všem účastníkům za klidný průběh pochodu bez jakýchkoliv komplikací. A zároveň děkuji těm, bez kterých by to nešlo – Aničce a Jirkovi, Karlovi, Mileně, Saši, Mirkovi a Zdeňce, Ivovi, Mirkovi a Jitce. Na shledanou opět za rok. Pořadatelé.

 

Dub 192019
 

Geodetický pochod Kolem Moravice do Moravice

Po roce je tady opět květen a jistě budete souhlasit, že tento měsíc je ze všech dvanácti možností ten nejkrásnější. A pro umocnění květnové atmosféry Vám, geodetkám a geodetům, mladým i zasloužilým, sportovcům i amatérům, nabízíme účast v akci, kde spojíte, pro své tělo, příjemné s užitečným. Pořadatelský tým Slezského spolku geodetů tento rok připravuje již 5. ročník turistického pochodu geodetů, takže budeme slavit poloviční jubileum. Tato akce je pokračováním dřívějšího pochodu „Jdi do Háje“, který jsme v dobách, kdy naše děti byly malé, pořádali v takřka shodném složení. Snažíme se navázat na přátelskou atmosféru dřívějšího pochodu, jehož trasu jsme z důvodu zintenzivnění automobilového provozu z Hrabyně na Ostravu přeložili do klidnějšího prostředí v okolí obce Moravice.

Termín letošního ročníku jsme stanovili na sobotu 18. května 2019. Doprava bude zajištěna autobusem z parkoviště u zimního stadionu v Opavě. Sraz na parkovišti bude v 7.45 hod. Autobus do Moravice odjíždí v 8:00 hodin od zimního stadionu. Jede přes Hradec nad Moravicí, kde je možné nastoupit v 8:10 hodin na autobusové zastávce u vlakového nádraží.

Prezentace proběhne od 8:30 do 9:00 hodin v parku za moravickým kostelem. Letos jsme pro vás připravili dvě (a půl) trasy v délce 7 km, 14 km a  a zkrácenou alternativu v délce 12 km. Pochod bude odstartován v 9:15 hodin. Trasa pochodu povede z moravického parku směrem na Moravickomlýnský les, přes lokalitu Na čtvrtkách, dále na cestu kolem Širokého lesa, přes Melč a kolem Husírek zpátky do Moravice na Hůrku. Na trase vás budou na kontrolách čekat pořadatelé s občerstvením a povzbuzujícím úsměvem. V cíli na Hůrce se občerstvíte tradičním gulášem, pobavíte se a pro děti budou připravené zábavnou formou hry.

Propozice a mapu jednotlivých tras najdete v přílohách v dolní části pod logem pochodu.

Důležité upozornění: Účast na pochodu je na vlastní odpovědnost a pro děti do 15-ti let je nutný doprovod odpovědné dospělé osoby. Děkujeme za pochopení.

Návrat do Opavy je zajištěn opět sjednaným autobusem, odjezd je stanoven na 16:00 hodin. Informace a aktuality o pochodu naleznete zde na adrese: www.spolekgeodetu.cz

Vaše účast nás potěší.

Přihlášky, s uvedením jména a příjmení a s označením zda se jedná o dítě do 15 let nebo dospělou osobu zasílejte e-mailem na adresu: opazem0909@gmail.com. Startovné pro dospělé bude 120,00 Kč, pro děti stejné jako minulý rok 50,00 Kč.

Tak nezapomeňte, v sobotu 18. května 2019 nechejte doma všechny starosti a přijďte se vzájemně pobavit a lehce si zasportovat na 5. ročník pochodu geodetů Kolem Moravice do Moravice.

Za Slezský spolek geodetů:

Vilém Bojda                bojda@mikroarea.cz                       Karel Gregor              karel.gregor@cuzk.cz

Anna Zemanová        opazem0909@gmail.com                Saša Štrohalmová     sasa.strohalmova@cuzk.cz

a další pořadatelé

Přílohy:

2019_Propozice final

Moravice 2019 mapa

 

5. výroční členská schůze – zápis

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. výroční členská schůze – zápis
Dub 192019
 

Zápis z 5. výroční schůze Slezského spolku geodetů

ze dne 21. března 2019 v restauraci Terasa

Program:

 1. Zahájení členské schůze v 16:00 – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

Přivítání a návrh programu schůze.

 1. Zpráva o XXIV. MGD v Praze – Ing. Karel Gregor
  1. Diskuze nad každoročním pořádáním MGD nebo prodloužením periody pořádání např. na jednou za 2 roky.
  2. Odborná část – opět velmi dobré studentské práce.
  3. Společenská část – tentokrát nebyla prakticky organizována,

3. Výběr delegáta na XXV. MGD v Bratislavě 6. – 8. 6. 2019

Členům SSG byla nabídnuta účast na XXV. MGD. Do zpracování zápisu ze schůze nebyl požadavek podán. XXV. MGD se nebude účastnit žádný člen SSG.

      4. Zpráva o akcích v roce 2018 – Ing. Vilém Bojda

24.4.2018 – Planetárium Ostrava – odborná akce                                                                                                    12.5.2018 – Kolem Moravice do Moravice – sportovní akce                                                                                    7.6.2018 – Seminář na téma Stavební zákon po novele v praxi, význam zeměměřictví a KN                      22.-23.9.2018 Víkend v Dolním Slezsku – sportovně-společenská akce                                                            Hlavní informace o činnosti SSG jsou uvedeny na http://www.spolekgeodetu.cz/

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 – Ing. Alexandra Štrohalmová

Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1.

6.  Plán akcí spolku na rok 2019 – Ing. Vilém Bojda   

 1. 5. 2019 – pochod kolem Moravice – sportovní akce.

Červen – odborný seminář k tématu „Inženýrská geodézie“, lektoři Ing. Polák, Ing. Šafář.

Září – sportovně společenská akce – Jeseníky – dvoudenní akce.

Říjen – odborný seminář „RUIAN“.

 1. Diskuse
 2. Slavnostní večeře
 3. Ukončení členské schůze – v 18:00.

 

 

 

Přílohy:

Hospodaření SSG Opava k 31. 12. 18 – Příloha č. 1

Prezenční listina – Příloha č. 2

Zapsala: Ing. Anna Zemanová

Výroční členská schůze – pozvánka

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční členská schůze – pozvánka
Bře 082019
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2019 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do středy 13. března 2019 v odpovědi na e-mailovou adresu, ze které vám rovněž přišla pozvánka, nebo na adresu: opazem0909@gmail.com

PROGRAM 5. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.     Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.     Zpráva o XXIV. mezinárodních geodetických dnech v Praze – Ing. Karel Gregor

3.     Výběr delegáta na XXV. MGD v Bratislavě

4.     Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 – Ing. Alexandra Štrohalmová

5.     Plán akcí spolku na rok 2019 – Ing. Vilém Bojda

6.     Zprávy (různé) – Ing. Anna Zemanová, Ing. Karel Gregor, Ing. Miroslav Tarajčák, Ing. Saša Štrohalmová

7.     Diskuse

8.     Slavnostní večeře

9.     Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2019, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Říj 032018
 

Před námi je poslední bod programu – historické město Wroclaw (Vratislav) založené českým knížetem Vratislavem v době, kdy toto území bylo součástí českých zemí v rámci Rakouské monarchie. Postupně navštěvujeme Halu století (Hala Stulecia) – první železobetonovou stavbu na světě; sledujeme multimediální fontánu s přehlídkou vodotrysků s hudebním doprovodem, Tumský ostrov s množstvím církevních staveb a v podání průvodkyně Evy si vyslechneme některé místní pověsti a pohádkové mýty. Jako správní geodeti se zastavujeme u 17-tého poledníku, který prochází městem. Je po poledni a všichni již pošilháváme po restauracích s jasným cílem a to pozřít nějaké typicky polské obědové menu.U našeho
stolu vyhrává bigus a s jeho kvalitou a chutností jsme nadmíru spokojeni. S plnými žaludky se vydáváme na prohlídku hlavního náměstí zvané Rynek. Toto náměstí je po Krakowě druhé největší v Polsku a výstavností budov předčí mnohá evropská města. A pro zpestření mají ve Wroclawi zábavu pro děti i dospělé. Je to vyhledávání a fotografování trpaslíků, kteří jsou rozmístěni po celém obvodu historické části města a jsou jakýmisi specifickými „vývěsními štíty“ profesí, obchodů a institucí. Po městě je rozmístěno přibližně 340 exemplářů trpaslíků, představujících různé obory a činnosti. U každého trpaslíka vidíme usmívající se děti, ale také velké množství dospělých žen a mužů, kteří si svými reakcemi připomínají dětství. A jelikož nic netrvá věčně, tak i náš zájezd končí a před námi je už jen zpáteční cesta do Opavy. Cestu nám, tak jako celou dobu strávenou v autobuse, zpříjemňuje vždy usměvavá hosteska Anička roznášením libého moku. A tak až do Opavy vládne na palubě autobusu dobrá nálada, prokládaná Mirkovými vtipy.

A na závěr pár trpaslíků:

Na shledanou při další akci Slezského spolku geodetů.

Postřehy ze zájezdu do Wroclawi – 3.část

 Kulturní a sportovní akce, Novinky  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Postřehy ze zájezdu do Wroclawi – 3.část
Říj 022018
 

Následující zastávkou je kostnice neboli kaplica czaszek (lebková kaple?) v městečku Kudowa Czermna. Kostnici založil v roce 1776 český kněz, který zde působil a příliš často nacházel, na povrch vystupující, kosterní pozůstatky obětí třicetileté války (1618-1648) a obětí morových nákaz. Společně s dalšími dobrovolníky začal systematicky vyhrabávat ostatky a tyto postupně ukládal do nově zbudované kaple tak, že výsledné dílo překvapuje uspořádaností a pravidelností.

V plánu dnešního dne je už pouze přesun do Swidnice, kam přijíždíme kolem 19-té hodiny. Ubytování jsme v příjemném prostředí hotelu Fado. Po večeři se někteří vydávají na večerní procházku Swidnicí  (64 000 obyvatel), další navštěvují místní bazén a poslední skupinka se pohodlně usazuje v baru.
Nedělní ráno začínáme návštěvou dřevěného evangelického Kostela Míru ve Swidnici, který je vyhlášenou památkou UNESCO. Kostel je zároveň nejstarší stavbou s dřevěnou kostrou v Polsku a byl vybudován po vyhlášení Tolerančního patentu císařem Josefem II. Překrásnou výzdobu kostela obdivujeme za zpěvu profesionální skupiny, jež zde má zkoušku repertoáru, který má moderní a na kostelní prostředí překvapivé aranžmá.

Postřehy ze zájezdu do Wroclavi – 2.část

 Kulturní a sportovní akce, Novinky  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Postřehy ze zájezdu do Wroclavi – 2.část
Říj 012018
 

Na zpáteční sestupové cestě z Wielkigo Sczelinca musíme konstatovat, že i v bezprostřední blízkosti našich národních hranic se nacházejí dosud neznámé přírodní zajímavosti, které rozhodně stojí za to shlédnout. Než dojdeme zpátky k autobusu, tak nastává ta správná chvíle pro návštěvu stánků s různými pochutinami, a je z čeho vybírat. Typicky polská hustá polévka žurek, místní grilované kvalitní sýry a také domácí chleba se škvarkami a kyselým okurkem. A ten krajíc je opravdu dřevorubecký. Na klasický oběd totiž není čas, paní průvodkyně Eva nás popohání, abychom stihli naplnit celý program.
Po krátké cestě autobusem se přemisťujeme do Wambierzyc (Vambeřice), kde se nachází hojně navštěvovaný poutní kostel, jehož historie sahá až do roku 1263. Velmi zdobný interiér kostela je umocněn právě probíhající mší, určenou především mladým lidem. Oproti českým zemím jsou polské kostely při těchto příležitostech plné lidí, a takové množství mladých věřících lidí je pro nás Čechy, Moravany a Slezany překvapující.

Postřehy ze zájezdu do Wroclavi – 1.část

 Kulturní a sportovní akce, Novinky  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Postřehy ze zájezdu do Wroclavi – 1.část
Zář 302018
 

Od posledního zájezdu na Ukrajinu již uběhlo pěkných pár let a tak nazrála doba k uskutečnění dalšího
výletu za hranice všedních dnů. Tentokrát padla volba na sousední, jazykově zpřízněné, Polsko. V sobotu 22.září 2018 v 7.00 hod. odjíždí 21 účastníků zájezdu z Opavy. Osazenstvo tvoří geodeti se svými rodinnými příslušníky a přáteli geodetů. Průvodkyní je paní Eva, která nás v dřívější době provázela Řeckem, Maďarskem, Slovenskem i Ukrajinou. Odjíždíme směrem na Krnov a po projetí bývalého hraničního přechodu v Bartultovicích se rázem ocitáme na území polského Slezska. Cesta vede podél malebného pohoří Sudet, které tvoří společnou hranici s Českou republikou. Na tomto místě je nutné poznamenat, že název Sudety je v Polsku běžně používaný, poláci nemají s názvem Sudety spojené žádné historicky traumatizující pocity tak, jako je tomu v českých zemích. Je půl hodiny po desáté hodině po ránu a my přijíždíme do Karlowa. Odtud se vydáváme pěší turistikou na Wielki Sczeliniec s průchodem skalního města. Nejprve bez většího zájmu míjíme množství různých stánků, ale na ty bude čas, až se budeme vracet. Před námi se objevují nekonečné schody, ale po jejich zdolání se nám naskytají úžasné pohledy na bizardní skalnaté útvary a daleké výhledy do otevřené krajiny. Na jedné vyhlídkové skalnaté plošině potkáváme početnou skupinu českých hasičů, kteří zde, z nadhledu, hledají inspiraci pro nové hasicí postupy. Procházíme úzkými skalními štěrbinami, plazíme se malými skalními otvory a především se kocháme výhledy na několika skalních plošinách.

Zář 132018
 

Slezský spolek geodetů pořádá pro své členy a jejich rodinné příslušníky a přátele geodetů ve dnech 22.září – 23.září 2018 zájezd do polské Wroclavi (Vratislav, Breslau). Cestou se zastavíme v národním parku Stolové hory, dále navštívíme Swidnici, Klodzko. V neděli pak navštívíme Tumský ostrov a Rynek a v případě že vyjde čas i jiné zajímavosti.

Odjezd pro přihlášené v sobotu 22. září 2018 v 7.00 hod. od Zimního stadionu v Opavě.

Bližší podrobnosti naleznete níže v přiložených propozicích.

Informace rovněž na adrese: sasa.strohalmova@cuzk.cz

PROGRAM (zde klikni)