Bře 112022
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte, abychom Vás pozvali po delší době na (odloženou) výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do 24. března 2022 na adresu sasa.strohalmova@cuzk.cz.

PROGRAM 6. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.     Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.     Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021 – Ing. Alexandra Štrohalmová

3.   Zpráva o vývoji pořádání MGD, delegáti na MGD v Polsku – Ing. Karel Gregor

4.   Návrh úpravy činnosti spolku

5.     Plán akcí spolku na rok 2022 – Ing. Vilém Bojda

6.     Zprávy (různé)

7.     Diskuse

8.    Slavnostní večeře

9.    Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2022, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Dění ve spolku můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách: http://www.spolekgeodetu.cz/

Logo SSG-color.jpg

Úno 252020
 

S OHLEDEM NA USNESENÍ VLÁDY O KORONAVIRU SE ČLENSKÁ SCHŮZE ODKLÁDÁ NA NEURČITO.

Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v úterý 24. března 2020 od 16:00 hod v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do úterý 17. března 2020 na adresu opazem0909@gmail.com.

PROGRAM 6. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

dne 24. března 2020 od 16.00 hod. – restaurace TERASA

1.     Zahájení členské schůze

2.     Zpráva o XXV. mezinárodních geodetických dnech

3.     Výběr delegáta na XXVI. MGD v Lodži

4.     Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019

5.     Plán akcí spolku na rok 2020

6.     Diskuse

7.     Slavnostní večeře

8.     Ukončení členské schůze

Uvítáme Vaši jakoukoliv iniciativu ohledně návrhu akcí spolku. Rádi bychom ve svých řadách přivítali mladé členy, pokud je to ve Vašich schopnostech, informujte ve svém okolí  začínající i zkušené geodety o naší činnosti.

S OHLEDEM NA USNESENÍ VLÁDY O KORONAVIRU SE ČLENSKÁ SCHŮZE ODKLÁDÁ NA NEURČITO.

Říj 072019
 

Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je k dnešnímu dni (7.10.2019) naplněna – přihlásilo se 85 účastníků semináře RÚIAN – jsme nuceni ukončit registraci dalších zájemců o tuto problematiku. V případě dalšího zájmu jsme připraveni k pořádání dalšího semináře se stejnou tématikou na začátku roku 2020. Podmínkou je minimální účast 20-ti zájemců. Možní zájemci se mohou přihlásit na adrese: sasa.strohalmova@cuzk.cz

Děkuji za pochopení.

Pro přihlášené účastníky semináře je k dispozici (boční) parkoviště na ul. U Cukrovaru. POZOR – VJEZD na toto parkoviště je OD RESTAURACE CONTACT. Kapacita parkoviště je přibližně 25 aut. V případě naplnění kapacity použijte parkovací místa v přilehlých ulicích.

Program:

09.00 – 10.00   Prezentace

10.00 – 11.20   seminář 1.blok

11.20 – 11.30   přestávka

11.30 – 12.50   seminář 2.blok

12.50 – 13.40   oběd v restauraci Contact

13.40 – 15.00 seminář 3.blok

15.00 ukončení semináře

 

Vilém Bojda – předseda Slezského spolku geodetů.

5. výroční členská schůze – zápis

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. výroční členská schůze – zápis
Dub 192019
 

Zápis z 5. výroční schůze Slezského spolku geodetů

ze dne 21. března 2019 v restauraci Terasa

Program:

 1. Zahájení členské schůze v 16:00 – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

Přivítání a návrh programu schůze.

 1. Zpráva o XXIV. MGD v Praze – Ing. Karel Gregor
  1. Diskuze nad každoročním pořádáním MGD nebo prodloužením periody pořádání např. na jednou za 2 roky.
  2. Odborná část – opět velmi dobré studentské práce.
  3. Společenská část – tentokrát nebyla prakticky organizována,

3. Výběr delegáta na XXV. MGD v Bratislavě 6. – 8. 6. 2019

Členům SSG byla nabídnuta účast na XXV. MGD. Do zpracování zápisu ze schůze nebyl požadavek podán. XXV. MGD se nebude účastnit žádný člen SSG.

      4. Zpráva o akcích v roce 2018 – Ing. Vilém Bojda

24.4.2018 – Planetárium Ostrava – odborná akce                                                                                                    12.5.2018 – Kolem Moravice do Moravice – sportovní akce                                                                                    7.6.2018 – Seminář na téma Stavební zákon po novele v praxi, význam zeměměřictví a KN                      22.-23.9.2018 Víkend v Dolním Slezsku – sportovně-společenská akce                                                            Hlavní informace o činnosti SSG jsou uvedeny na http://www.spolekgeodetu.cz/

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 – Ing. Alexandra Štrohalmová

Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1.

6.  Plán akcí spolku na rok 2019 – Ing. Vilém Bojda   

 1. 5. 2019 – pochod kolem Moravice – sportovní akce.

Červen – odborný seminář k tématu „Inženýrská geodézie“, lektoři Ing. Polák, Ing. Šafář.

Září – sportovně společenská akce – Jeseníky – dvoudenní akce.

Říjen – odborný seminář „RUIAN“.

 1. Diskuse
 2. Slavnostní večeře
 3. Ukončení členské schůze – v 18:00.

 

 

 

Přílohy:

Hospodaření SSG Opava k 31. 12. 18 – Příloha č. 1

Prezenční listina – Příloha č. 2

Zapsala: Ing. Anna Zemanová

Výroční členská schůze – pozvánka

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční členská schůze – pozvánka
Bře 082019
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte, abychom Vás pozvali na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 21. března 2019 od 16:00 hod. v prostorách salonku restaurace Terasa. Svůj zájem o účast, prosím, potvrďte do středy 13. března 2019 v odpovědi na e-mailovou adresu, ze které vám rovněž přišla pozvánka, nebo na adresu: opazem0909@gmail.com

PROGRAM 5. VÝROČNÍ SCHŮZE SLEZSKÉHO SPOLKU GEODETŮ

1.     Zahájení členské schůze – předseda SSG Ing. Vilém Bojda

2.     Zpráva o XXIV. mezinárodních geodetických dnech v Praze – Ing. Karel Gregor

3.     Výběr delegáta na XXV. MGD v Bratislavě

4.     Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 – Ing. Alexandra Štrohalmová

5.     Plán akcí spolku na rok 2019 – Ing. Vilém Bojda

6.     Zprávy (různé) – Ing. Anna Zemanová, Ing. Karel Gregor, Ing. Miroslav Tarajčák, Ing. Saša Štrohalmová

7.     Diskuse

8.     Slavnostní večeře

9.     Ukončení členské schůze

Při příležitosti členské schůze bude možné uhradit členské příspěvky na rok 2019, a to jako každoročně pracující 400 Kč, důchodci 100 Kč.

Členská schůze – zápis

 Novinky, Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Členská schůze – zápis
Dub 262018
 

Zápis z 4. výroční schůze Slezského spolku geodetů

ze dne 21. března 2018 v restauraci Terasa

Program:

 1. Zahájení členské schůze v 16:00 – předseda SSG Ing. Vilém Bojda
  1. Zpráva o akcích v roce 2017
   1. Leden 2017 – „RÚIAN pro obce a stavební úřady“ – odborná akce.
   2. Červen 2017 – „Z Moravice k Moravici a zpět do Moravice“ – sportovní akce.
 • Září 2017 – „Osoblažská úzkokolejka“ – sportovně-společenská akce.
 1. Hlavní informace o činnosti SSG jsou uvedeny na webových stránkách http://www.spolekgeodetu.cz/.
 2. Vzpomínka na Ing. Oldřicha Paška – Ing. Karel Gregor

 Přijetí nového člena spolku – p. Jana Králová

Dne 18. 9. 2017 požádala p. Jana Králová o členství ve Slezském spolku geodetů. O žádosti bylo na výroční schůzi hlasováno. Všichni členové hlasovali pro přijetí p. Jany Králové, a ta byla tímto přijata za členku SSG.

 Zpráva o XXIII. mezinárodních geodetických dnech ve Warszavě – Ing. Karel Gregor, Ing. Vilém Bojda

  1. Účast za SSG – Ing. Vilém Bojda, Ing. Milena Bojdová, za KÚ – Ing. Karel Gregor, Ing. Radovan Šimíček
  2. Studentské referáty – hlavně z polské strany, z naší strany hlavně studenti HGF TU-VŠB
  3. Odborná část – katastr 3D, katastr inženýrských sítí
  4. Společenská část – prohlídka Waršavy, návštěva soukromé firmy s expozicí starších geodetických přístrojů

 Výběr delegáta na XXIV. MGD v Praze

Členům SSG byla nabídnuta účast na XXIV. MGDÚčast za SSG, s tím, že své požadavky mohou nahlásit během po ukončení hlavní části výroční schůze Ing. Zemanové. Do zpracování zápisu ze schůze nebyl požadavek podán. XXIV. MGD se nebude účastnit žádný člen SSG.

 Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017 – Ing. Alexandra Štrohalmová

Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1.

 1. Plán akcí spolku na rok 2018 – Ing. Vilém Bojda
  1. Duben – vzdělávací akce – planetárium Ostrava.
  2. Květen – sportovní akce – pochod kolem Moravice – 12. 5. 2018.
  3. Červen – odborný seminář k tématu „právo v zeměměřictví“
  4. Září – sportovně společenská akce – Wroclaw – podán návrh na dvoudenní akci. Návrh byl jednomyslně přijat.
  5. Říjen – vzdělávací akce – muzeum, historie Opavy.
 2. Diskuse
 3. Slavnostní večeře
 4. Ukončení členské schůze – v 18:00.

 Zapsala: Ing. Anna Zemanová

Bře 052017
 

Několikanásobný a několikaletý pokus o vytvoření Komory geodetů skončil opět nezdarem, tentokráte až při třetím čtení v poslanecké sněmovně. Největší zásluhu na tomto neúspěchu měla ANOistka a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlachtová. Po jejím kritickém projevu na půdě poslanecké sněmovny stáhl předkládající poslanec svůj návrh z pořadu jednání. Komora geodetů se opět stává vzdalujícím se snem.