Bře 052017
 

Několikanásobný a několikaletý pokus o vytvoření Komory geodetů skončil opět nezdarem, tentokráte až při třetím čtení v poslanecké sněmovně. Největší zásluhu na tomto neúspěchu měla ANOistka a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlachtová. Po jejím kritickém projevu na půdě poslanecké sněmovny stáhl předkládající poslanec svůj návrh z pořadu jednání. Komora geodetů se opět stává vzdalujícím se snem.

 

Výroční členská schůze 9.3.2017 – pozvánka

 Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční členská schůze 9.3.2017 – pozvánka
Úno 042017
 

Ve čtvrtek 9. března 2017 od 16.00 hod. proběhne v salónku restaurace NA TERASE výroční členská schůze Slezského spolku geodetů.

Všechny členy spolku srdečně zveme.

Vilém Bojda – předseda spolku.

Karel Gregor – místopředseda spolku.

Úno 042017
 

Datum konání: 17.1.2017

Místo konání: Zasedací místnost v budově SBD Rozvoj, U cukrovaru 9, Opava

Vzhledem k tomu, že v listopadu 2016 byla kapacita prvního semináře RÚIAN a ISÚI naplněna celkem 80-ti účastníky, museli jsme další žádosti o účast přesunout na leden 2017. I v tomto termínu byla účast uspokojivá a to dalšími 43-mi účastníky, převážně z obecních úřadů a stavebních úřadů.

Celý článek »

Zákon č. 360/1992 Sb. – proces schvalování novely zákona

 Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zákon č. 360/1992 Sb. – proces schvalování novely zákona
Lis 302016
 

Určeno pro ÚOZI a geodety.

V průběhu minulého a letošního roku byla v poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s návrhem na doplnění o výkon povolání zeměměřičů. Pro podrobnější informace je možné na stránkách poslanecké sněmovny (PS) vyhledat sněmovní tisk číslo 597. Novela prošla prvním i druhým čtením a dne 9. listopadu 2016 byla schválena i ve třetím čtení. Nyní je návrh zákona poslaneckou sněmovnou postoupen senátu. V příloze si můžete prohlédnou pozměňovací návrhy a usnesení PS.

Celý článek »

Seminář RÚIAN a ISÚI 2016

 Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář RÚIAN a ISÚI 2016
Lis 302016
 

Datum konání: 18.10.2016

Místo konání: Zasedací místnost v budově SBD Rozvoj, U cukrovaru 9, Opava

Dne 18. října 2016 jsme uspořádali seminář RÚIAN, určený pro pracovníky obecních úřadů, stavebních úřadů a dalších odborných pracovníků státní správy. Účast na semináři byla překvapivě velká, po přihlášení 80-tého účastníka jsme museli ukončit přijímání přihlášek s tím, že pro další zájemce proběhne seminář ještě jednou v lednu 2017. Přednášejícími byli zkušení odborníci na dané téma Ing. Hana Gubániová a Ing. Jiří Formánek. Své příspěvky pojali osvětlující formou, upustili od obvyklého předčítání jednotlivých paragrafů zákona a velkou část věnovali praktickým příkladům. Důkazem správného přístupu jsou děkovná vyjádření účastníků semináře, tlumočená ústně po jeho ukončení, ale i kladná e-mailová vyjádření v následujících dnech.

Celý článek »

Česká komora zeměměřičů – nový pokus o vznik

 Odborné akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Česká komora zeměměřičů – nový pokus o vznik
Čvc 202016
 

Společnou iniciativou Komory geodetů a kartografů a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vznikl návrh novely stávajícího zákona ČNR č.360/1992 Sb. K původnímu zákonu, jímž vznikla Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vzniklo paragrafové znění, jehož výsledkem by měl být vznik České komory zeměměřičů.  Na internetových stránkách www.kgk.cz se můžete seznámit s návrhem této novely, pro názornost jsou navrhované změny vyznačené barevně.

Pro rychlejší orientaci připojuji odkaz na webové stránky Komory geodetů a kartografů:

Návrh novely

XXII. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny

 Odborné akce, Společenské akce  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem XXII. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny
Kvě 212016
 

Ve dnech 5.-7. května 2016 proběhly ve slovenských Košicích XXII. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny. Odborné referáty odrážely aktuální stav moderních technologií s důrazem na provoz UAS (lidově drony). Přednášky z oblasti katastru nemovitostí byly zaměřené na budoucnost s výzvou ke službě veřejnosti. Celý článek »