Dub 262018
 

Zápis z 4. výroční schůze Slezského spolku geodetů

ze dne 21. března 2018 v restauraci Terasa

Program:

 1. Zahájení členské schůze v 16:00 – předseda SSG Ing. Vilém Bojda
  1. Zpráva o akcích v roce 2017
   1. Leden 2017 – „RÚIAN pro obce a stavební úřady“ – odborná akce.
   2. Červen 2017 – „Z Moravice k Moravici a zpět do Moravice“ – sportovní akce.
 • Září 2017 – „Osoblažská úzkokolejka“ – sportovně-společenská akce.
 1. Hlavní informace o činnosti SSG jsou uvedeny na webových stránkách http://www.spolekgeodetu.cz/.
 2. Vzpomínka na Ing. Oldřicha Paška – Ing. Karel Gregor

 Přijetí nového člena spolku – p. Jana Králová

Dne 18. 9. 2017 požádala p. Jana Králová o členství ve Slezském spolku geodetů. O žádosti bylo na výroční schůzi hlasováno. Všichni členové hlasovali pro přijetí p. Jany Králové, a ta byla tímto přijata za členku SSG.

 Zpráva o XXIII. mezinárodních geodetických dnech ve Warszavě – Ing. Karel Gregor, Ing. Vilém Bojda

  1. Účast za SSG – Ing. Vilém Bojda, Ing. Milena Bojdová, za KÚ – Ing. Karel Gregor, Ing. Radovan Šimíček
  2. Studentské referáty – hlavně z polské strany, z naší strany hlavně studenti HGF TU-VŠB
  3. Odborná část – katastr 3D, katastr inženýrských sítí
  4. Společenská část – prohlídka Waršavy, návštěva soukromé firmy s expozicí starších geodetických přístrojů

 Výběr delegáta na XXIV. MGD v Praze

Členům SSG byla nabídnuta účast na XXIV. MGDÚčast za SSG, s tím, že své požadavky mohou nahlásit během po ukončení hlavní části výroční schůze Ing. Zemanové. Do zpracování zápisu ze schůze nebyl požadavek podán. XXIV. MGD se nebude účastnit žádný člen SSG.

 Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017 – Ing. Alexandra Štrohalmová

Souhrnný přehled o hospodaření je uveden v Příloze č. 1.

 1. Plán akcí spolku na rok 2018 – Ing. Vilém Bojda
  1. Duben – vzdělávací akce – planetárium Ostrava.
  2. Květen – sportovní akce – pochod kolem Moravice – 12. 5. 2018.
  3. Červen – odborný seminář k tématu „právo v zeměměřictví“
  4. Září – sportovně společenská akce – Wroclaw – podán návrh na dvoudenní akci. Návrh byl jednomyslně přijat.
  5. Říjen – vzdělávací akce – muzeum, historie Opavy.
 2. Diskuse
 3. Slavnostní večeře
 4. Ukončení členské schůze – v 18:00.

 Zapsala: Ing. Anna Zemanová

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.