Srp 082022
 

Slezský spolek geodetů

pořádá odborný seminář

Výsledky moderní fotogrammetrie ve prospěch katastru nemovitostí,

Geometrické plány – právní předpisy a praxe

Místo konání: sál minipivovaru s restaurací Panský mlýn v okrajové části Opavy https://www.panskymlynopava.cz/

8. 9. 2022 od 8:00 prezence

9:00 – 11:00 Využití moderní fotogrammetrie ve prospěch KN

11:10 – 11:50 prezentace společnosti Trimble

12:00 – 12:50 oběd

13:00 – 15:00 Geometrické plány – právní předpisy a praxe

od 15:00         odborná diskuze 

Seminář je určen především pro odbornou geodetickou veřejnost.

Po ukončení semináře pro zájemce možnost prohlídky minipivovaru s degustací.

Obsah semináře:

  • Pokrok v oblasti vývoje (nejen nových senzorů) leteckého snímkování

  • Výsledky moderní fotogrammetrie v oblasti tvorby digitálních katastrálních map

  • Vysokého prostorové rozlišení – cesta fotogrammetrie ve prospěch Katastru nemovitostí

  • Geometrický plán – právní předpisy, občanský zákoník a stavební zákon

  • Součinnost objednatele se zhotovitelem a ověřovatelem geometrického plánu

  • Problematika vytyčování vlastnických hranic z pohledu práva a poznatky z praxe

  • Odborná diskuze k oběma tématům, vyměňování profesních zkušeností apod…

Lektoři: Ing. Václav Šafář, PhD., Ing. Petr Polák

Odborný garant semináře: Ing. Vilém Bojda

Organizační výbor: Ing. Karel Gregor, Ing. Alexandra Štrohalmová, Ing. Anna Zemanová

Organizační pokyny a podmínky účasti:

Cena vložného je 2500 Kč. Ve vložném je zahrnut oběd, náklady na uspořádání a technické zajištění semináře.

Úhradu vložného proveďte převodním příkazem do 1. 9. 2022 na běžný účet České spořitelny a.s., pobočka Opava:

číslo účtu: 3694504329/0800,

variabilní symbol: IČO vysílající organizace,

specifický symbol: 2209,

ve zprávě pro příjemce uveďte název vysílající organizace.

Upozorňujeme, že Slezský spolek geodetů není plátcem DPH.

Adresa pro příjem přihlášek:

Slezský spolek geodetů

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

Ing. Alexandra Štrohalmová

Praskova 11, 746 55 Opava

telefon: 553 698 170

mobil: +420 778 421 475

e-mail: sasa.strohalmova@cuzk.cz

Uzávěrka přihlášek a plateb převodem je 1. 9. 2022.

Na jednu závaznou přihlášku je možno přihlásit jednoho účastníka. V případě více zájemců si dle potřeby vyhotovte potřebný počet kopií přihlášky. Vyplněné, podepsané, orazítkované a naskenované přihlášky zasílejte na výše uvedený e-mail. Děkujeme.

V případě neúčasti se již uhrazené vložné nevrací.

Za Slezský spolek geodetů Vás k účasti srdečně zve Ing. Vilém Bojda.

Příloha: (pdf): 220908 Přihláška

Komorní průběh semináře.

Prezentace společnosti Trimble

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.